expo

Galerie Papillon

2 april – 3 mei 2020
Oostende

// geannuleerd
vanwege corona-crisis

Expo Galerie Papillon, Oostende

// geannuleerd vanwege corona-crisis

Van 2 april tot 3 mei 2020 verenigen zes verschillende kunstenaars hun krachten voor een expo in Galerie Papillon te Oostende. Maria Cocquyt, Pieter De Decker, Benoit Mertens, Janot Michiels, Maureen Thienpont en Klaar Teurrekens.

Wat verbindt er mensen? Wat dacht je van, zonder te zoeken, de toevalligheden omarmen.
Dit staat garant voor het ontstaan van unieke, enthousiaste, verrijkende en fascinerende ervaringen. Zo ook ontstond deze groep fantastische kunstenaars. Elk met hun eigen authentieke, bezielende expressie.

Keramiste Maria Cocquyt toont haar fascinatie voor potsculpturen en theater. Pieter De Decker vermengt landschappen en transparante beeldlagen met de juiste lichtinval tot unieke ervaringen. Benoit Mertens concentreert zich op lijnen, punten en vlekken in een beperkt kleurenpalet.

In de abstract realistische schilderijen van Janot Michiels vloeien het wezenlijke en onwezenlijke harmonisch door mekaar. Haar werk is een impulsief en gevoelsmatig experiment. Voor Maureen Thienpont is beeldhouwen een reis door haar gevoelens en emoties. Zij haalt uit de steen wat er volgens haar reeds inzit, door zich te laten leiden in overgave. Ze noemt het geschenken van verbinding. De figuratieve en abstracte schilderijen van Klaar Teurrekens ontstaan vanuit een fascinatie voor het menselijke lichaam en het spel tussen licht en schaduw.

De groepsexpo vindt plaats in Galerie Papillon, op de hoek van het Marie-Joséplein en de Madridstraat 2 in Oostende (google maps).

Van 2 april tot 3 mei is de expo alle dagen toegankelijk van 14u tot 18u, in het weekend vanaf 11u tot 18u.

Volg ons via het Facebook-event

// geannuleerd vanwege corona-crisis

2020 ExpoGaleriePapillon pieterdedecker
2020 ExpoGaleriePapillonOostende Pieter

Pieter De Decker

RESCAPING THE LANDSCAPE

Pieter De Decker tracht in zijn werken nieuwe landschappen te (her)scheppen. Vanuit een diepgaande verwondering voor kleine fenomenen in de eigen omgeving experimenteert hij met fotografie, licht, texturen en druktechnieken. Hij zuivert beelden uit van menselijke aspecten, bewerkt ze en vermengt verschillende beeldlagen volgens een eigen techniek. Het resulteert in verschillende soorten werken, waarvan de ‘landscape frames’ bestaan uit meerlagige prints op beide zijden van transparante plexiglas panelen. Afhankelijk van de lichtinval, de stand van de toeschouwer en de weersomstandigheden ontstaat er telkens een andere beeldervaring. Tijdsverloop is daarom een belangrijk element in het werk van Pieter. Als toeschouwer heb je tijd en geduld nodig om het werk te zien veranderen en die tijdsduur houdt een mogelijkheid tot reflectie en contemplatie in. Zo maakte hij verschillende ‘landscape frames’ voor herdenkingsplaatsen.

Ook zijn kleinere werken hebben als basis de vermenging van beeldlagen en licht, zij het als translucent object, als lichtbak of als gedrukte foto.

→ www.pieterdedecker.com

2020 ExpoGaleriePapillonOostende Maria

Maria Cocquyt

Maria Cocquyt is als keramiste gefascineerd door de potvorm en daaruit ontstond haar werk: het ontwerp van haar potsculptuur “archeologie”. Daarnaast maakt ze de laatste jaren ook beeldend werk rond het thema ‘theater’. Tijdens de expo in Galerie Papillon toont zij enkele van deze unieke potsculpturen en een selectie uit de reeks ’the actor’.

In 1995 begon Maria Cocquyt haar professionele carrière als keramist. In 1996 werd ze geselecteerd bij Design Vlaanderen. In 1997 in Komatsu Japan. In 2000 in Italië voor de Internationale competitie en tentoonstelling in het Museo Delle Ceramiche in Faenza.

→ mariacocquyt.be

2020 ExpoGaleriePapillonOostende Maureen

Maureen Thienpont

Beeldhouwen is voor mij een reis door mijn gevoelens en emoties. Intuïtief kies ik een steen. Ik weet nooit vooraf wat het zal worden, ik volg mijn gevoel met veel respect voor de steen. Ik probeer ‘dat’ uit de steen te halen wat er reeds in zit. Het is steeds een worsteling, mijn worsteling, door telkens weer op het punt te komen dat ik moet loslaten en mij niet mag vasthouden aan een bepaalde vorm, mijn vorm. Eens die worsteling voorbij ga ik mee in de steen, ik geef mij over, ik laat mij als het ware leiden en zie… Ik krijg de mooiste geschenken, geschenken van verbinding

→ maureenthienpont.wix.com/artwork

2020 ExpoGaleriePapillonOostende Klaar

Klaar Teurrekens

Klaar Teurrekens maakt met acryl , airbrush en mixed media zowel figuratieve als abstracte werken. Er is vooral de fascinatie voor het menselijk lichaam maar ze volgt met vorm en ritme niet exact de anatomie. Die is minder belangrijk dan het spel tussen licht, tegenlicht en schaduw, dat is boeiend omdat daardoor de vormen bijna 3D worden.

→ www.klaarteurrekens.be

2020 ExpoGaleriePapillonOostende Benoit

Benoit Mertens

Lijnen, punten, vlekken.
Wit, zwart, … en kleur soms.
Intuïtief, bevragend, bezinnend of verzinnend…?
Elk zijn verhaal!

Des lignes, des points, des taches.
Noir, blanc … de la couleur parfois.
Intuitif, intérogatif, méditatif ou inspirant …?
A chacun son histoire!

2020 ExpoGaleriePapillonOostende Janot1

Janot Michiels

“ABSTRACT REALISME”

Niets is zoals het lijkt; het wezenlijke en onwezenlijke vloeien harmonisch door mekaar; een non-figuratieve aanzet met een uitloop naar de derde dimensie in herkenbare elementen zoals bollen, stenen, barsten en spelonken.

Elk schilderij is een nieuwe geboorte waarbij beelden ontstaan uit materie en techniek en stilaan vorm krijgen naarmate kleur, contrast en harmonie elkaar aanvullen. Haar werk is een impulsief en gevoelsmatig experiment met een groot gevoel voor kleurnuances, evenwicht en spanning.

→ www.janot.be